نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398


اسامـی اعضـای هیئـت امنـاء محـله شریف

ردیف تصویر اعضاء
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت
۱   آقای اکبر میرزایی فوق دیپلم رئیس هیئت امناء
۲   آقای سید محمود طباطبایی نیا فوق دیپلم
نایب رئیس
۳  

آقای محمد صفری

(نماینده شهردار ناحیه ۳) 

لیسانس
منشی
۴   آقای مسعود علی طاهری
دیپلم بازرس
۵   آقای کیوان لشگری
لیسانس عضو اصلی
۶   آقای منوچهر کرمی محمدی
لیسانس عضو اصلی
۷   خانم سمیه صالحی
دکترا عضو اصلی
۸   آقای محمود صناعی
لیسانس عضو اصلی
۹   حجت السلام محمد رنجبر
حوزوی نماینده مسجد
۱۰   آقای اصغر میرزایی
دیپلم نماینده هیئات مذهبی
۱۱   خانم محبوبه حقیقت
لیسانس نماینده سمن ها
۱۲
  آقای محمد حسین ممبینی
فوق دیپلم
نماینده بسیج
 برنامه جلسات
دوشنه ها از ساعت 19 در سرای محله شریف