نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398

تاریخچه مدیریت محله

مدیریت محله:

فرایندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع مدیریت شهری در جهت کاهش تصدی گری ، برون سپاری ، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش مردمی و واگذاری فضاها ، ابنیه و فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی در سطح محله به مدیریت محله .

تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی .

مبانی حقوقی طرح

مصوبه ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران مورخ 88/8/13 شورای اسلامی شهر تهران .

دستوالعمل اجرایی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران مصوب بیست و دومین جلسه شورای بازنگری و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران مورخ 89/1/29

مجموعه آیین نامه و دستورالعمل های مصوب ستاد راهبری مرکزی

 

شرح وظایف مدیر محله

1. اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله .

2. مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .

3. شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله .

4. مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله .

5. مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه .

6. مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله .

7. نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله .

8. مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

مهمترین اقدامات انجام گرفته در قالب طرح مدیریت محله تا کنون

•تدوین ضوابط ، اسناد و آئین نامه های مربوط به مدیریت محله .

 

•سـاختار ســازی در سطح غالب محـلات و مناطق 22 گانه در قالب شکل گیری هیئت امناء ، انتخاب مدیران محلات ، تشکیل کارگروهها ، انتخاب بازرسین .

 

•تدوین دفترچه بودجه های محله ای متعلق به حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای اولین بار .

 

•انجام یکسری عملیات اداری و مالی لازم برای تسریع در شکل گیری مدیریت محله مانند افتتاح حساب مشترک بنام مدیریت محله ، تنظیم قراردادهای واگذاری فضاها و همچنین واگذاری فعالیتها

•واریز بخشی از اعتبارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به حساب مشترک مدیریت محله .

 

•واگذاری سراهای محلات موجود به مدیریت محله بر اساس قرارداد .

•واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی در مقیاس محله ای (نظیر زمینهای چمن مصنوعی و ... ) .

 

•واگذاری بخشی از فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی در سطح محلات مانند برگزاری سامانه های نشاط به مدیریت محله بر اساس قرارداد .

 

•تسریع در عملیات ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات بعنوان یکی از پیش نیازهای اصلی موفقیت مدیریت محله .

•برگزاری جلسات و هم اندیشی های مختلف و مشترک مدیریت محلات با حوزه های ورزش ، IT ، سلامت ، پژوهش و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی .

 

•تدوین و تصویب طرح جامع آموزش و توانمند سازی مدیریت محله در ابعاد مختلف آن و اجرای بخشی از این طرح .

 

•تشکیل مستمر جلسات ستاد راهبری مدیریت محله در سطح مرکزی و در سطح مناطق 22 گانه به منظور برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر کار و رفع موانع و چالش های آن .

 

•تشکیل مستمر و منظم جلسات کارگروه اصلی ستاد مرکزی راهبری مدیریت محله . ( تاکنون 45 جلسه )

مدیریت محله به روایت آمار و ارقام

تعداد محلات 374 محله

(محله اسلام آباد در منطقه 2 به علت قرار گرفتن در طرح فاقد بافت جمعیتی شده است )

تشکیل هیات امناء 365 محله

انتخاب بازرس 315 محله

انتخاب مدیر محله 345 محله

تعداد سرای محله موجود 220 سرا

تعداد سرای محله در حال ساخت 56 سرا

تعداد محلات فاقد سرا 154 محله

مهمترین برنامه های سال 1391

عزم جدی تر و فراگیر تر تمامی ارکان مدیریت شهری در سطوح مختلف برای تحقق کامل فرایند مدیریت محله .

تسریع در ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات به نحوی که تا پایان سه ماهه اول سال آتی برای 154 محله فاقد سرا تعیین تکلیف شود.

تسریع در تکمیل نواقص موجود ساختار مدیریت محله در محلات شامل تشکیل هیئت امناء و انتخاب مدیر و بازرس محله تا پایان نیمه نخست سال 91 .

فراهم کردن زمینه ها و بستر های لازم برای واگذاری سایر فعالیتها و برنامه های سایر حوزه ها و معاونت های شهرداری در سطح محلات به مدیریت محلات مانند فعالیتهای حوزه خدمات شهری .

رفع موانع ، مشکلات و محدودیتهای اداری ، مالی و اجرایی موجود بر سر راه مدیریت محله .

توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش مدیریتی و اجرایی مدیران محلات با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی در سطح مناطق.

برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی ویژه ی اعضاء هیئت امناء و کارگروه های تخصصی.

تعیین جایگاه حقوقی مدیریت محله و نحوه تعاملات اداری مدیران با شهرداری و سایر ارگان ها.

اجرای سیاست معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص پیاده سازی فعالیتهای خانه های 13 گانه.

تقویت و ساماندهی کارگروه ها و نقش بخشی اثرگذار به فعالیتهای آنان.

برگزاری هفته فرهنگی محلات شهر تهران؛ درقالب برپایی جشن های محلی و برگزاری مراسم ویژه در مرکز همایش های برج میلاد به مناسبت اتمام مراحل تکمیل و تجهیز سراهای 374 گانه شهر تهران در پاییز سال 1391.

شناسایی - انتخاب و معرفی برترین های طرح مدیریت محله و تجلیل از عوامل – دست اندرکاران و منتخبین محلات شهر تهران در سالگرد طرح مدیریت محله .

اهداف اصلی طرح:

1 - افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق بکارگیری توانمند یها و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مناسب از امکانات محلی

2 - ایجاد یک رکن اجرایی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری

3 - افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین

4 - تطابق هر چه بیشتر تصمیمات ،برنامه ها و فعالیت های شهرداری با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم

5 - تلاش در جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای

6 - فزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی،اجتماعی و رفاهی

اعضاء کمیته ساماندهی مشارکت های اجتماعی و یا هیات امناء محلات شامل 13 به شرح ذیل می­باشند:

- 7 تن شامل اعضاء اصلی شورایاری محله

- 2 تن شامل مسئولین کارگروه های تخصصی مردمی (موضوع ماده 6 این دستورالعمل) به انتخاب شورایاری محله

- 1 تن نماینده سازمان دولتی یا عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمت رسانی می کنند

- 1 تن نماینده شهرداری تهران به انتخاب شهردار ناحیه

- 2 تن از نمایندگان داوطلب سازمانهای مردمی دارای مجوز قانونی فعالیت در محل (شامل خیریه ها ،مساجدو سازمان های مردم نهاد)