نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
دوشنبه, 25 شهریور,1398

معرفی مدیر محله


نام و نام خانوادگی: مریم گلی پور

تحصیلات: فوق لیسانس

:اهم فعالیت ها

- مسئول فرهنگی برنامه های آموزشی شهرداری منطقه 22 تهران - تابستان 82

- ناظر ورزشی برنامه های تابستانی شهرداری منطقه 22 تهران - تابستان 83

- مدیر روابط عمومی و فروش نرم افزار سایه های ملکوت (فروش در نمایشگاه بین المللی قرآن - شهید آوینی) - تابستان 89

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

 

معرفی مسئول روابط عمومی


نام و نام خانوادگی: سید محمد شادفر

تحصیلات: دانشجوی مهندسی IT

 :اهم فعالیت ها

 مسئول روابط عمومی از سال 1392 تا کنون

 

جهت آشنایی با فعالیت های روابط عمومی اینجا کلیک کنید...


معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: زهرا عباسی

تحصیلات: فوق لیسانس

:اهم فعالیت ها

- عدم ارسال اطلاعات توسط مسئول خانه

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: مژده نعمتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

:اهم فعالیت ها

- عدم ارسال اطلاعات توسط مسئول خانه

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: زهرا تحجدی

تحصیلات: ليسانس

:اهم فعالیت ها

- مسئول خانه قرآن و عترت سرای محله شریف از فروردین 1393 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: محمد بهمن زاده

تحصیلات: دانشجو کارشناسی

:اهم فعالیت ها

- مسئول خانه ورزش سرای محله شریف از سال 94 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی

تحصیلات: دیپلم

:اهم فعالیت ها

- مسئول ایستگاه شهروندی سیار به مدت 4 سال در ناحیه 3 منطقه 22

- مسئول خانه علم و زندگی سرای محله شریف از فروردین سال 1392 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: سید حسین موسوی

تحصیلات: دانشجوی مهندسی صنایع

:اهم فعالیت ها

- مدیر کارگاه یکم برنامه نویسی asp.net شرکت پاک کاران پردیس (PKP group) به مدت دو سال 

-عضو گردان سایبری ناحیه بسیج عمار یاسر به مدت 6 ماه

- مسئول فناوری اطلاعات سرای محله شریف از سال 90 تاکنون

 

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: اکرم پرتو بهاری

تحصیلات: دیپلم

:اهم فعالیت ها

- عدم ارسال اطلاعات توسط مسئول خانه


جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: ناهید لطفی

تحصیلات: دیپلم

:اهم فعالیت ها

- مسئول خانه ایمنی سرای محله شریف از تیر ماه سال 1392 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: مرجان گلی پور

تحصیلات: فوق لیسانس

:اهم فعالیت ها

- ارشد مدیریت شهری از دانشگاه تهران

- داشبورد مدیریت شهری در نقش ارتقا عملکرد شهرداری کرج

- جزء منتخبین آزمون استعداد یابی مدیران شهرداریفلا تهران

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: آقاي لطفي

09128023532

تحصیلات: ليسانس

:اهم فعالیت ها

- مسئول خانه کتاب سرای محله شریف از اسفند ماه سال 1393 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانهنام و نام خانوادگی:حسین لطفی

تحصیلات: دیپلم


:اهم فعالیت ها

- همکاری با ستاد بحران مطقه 22 از سال 92 تاکنون

-مسئول بخش مالی و ادرای ستاد بحران ناحیه 8

-دبیر کانون مساجد محله 9 منطقه 22

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: خانم لطفي

09128023532

تحصیلات: ديپلم

:اهم فعالیت ها

- مسئول خانه فرهنگ و هنر سرای محله شربف از آبان سال 1392 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه


نام و نام خانوادگی: ناهید لطفی

تحصیلات: فوق دیپلم

:اهم فعالیت ها

-مسئول خانه دوام سرای محله شریف از سال 1391 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...

معرفی مسئول خانه

 

نام و نام خانوادگی: سادات زارع

تحصیلات: دیپلم


:اهم فعالیت ها

مدرس خیاطی از مبتدی تا پیشرفته

انجام کلیه کار های خیاطی با متد های روز

مسئول خانه کارآفرینی از اول سال 94 تاکنون

جهت آشنایی با فعالیت های این خانه اینجا کلیک کنید...