نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398

معرفی پرسنل سرای محله شریف

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت
۱ مریم گلی پور فوق لیسانس مدیر محله
۲ سید محمد شادفر
دانشجو
مسئول روابط عمومی
۳ غزاله فرضیان
کارشناسی
مسئول آموزش
۴ اکرم پرتو بهاری
فوق دیپلم مسئول خانه تسنیم
۵ مرجان گلی پور
لیسانس مسئول خانه پژوهش
۶ محمد حسین لطفی
دیپلم مسئول خانه کتاب و فرهنگ و هنر
۷ مژده نعمتی
کارشناسی ارشد
مسئول خانه کودک
۸ زهرا احمدی دیپلم مسئول خانه اخلاق و مهارت های اجتماعی
۹ ناهید لطفی دیپلم مسئول خانه ایمنی و دوام
۱۰ محمد بهمن زاده
دیپلم مسئول خانه ورزش
۱۱ سادات زارع
دیپلم مسئول خانه کارآفرینی
۱۳ زهرا عباسی
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
مسئول خانه سلامت
  زهرا احمدی دیپلم
مسئول خانه جهاد
   زهرا تحجدی
 کارشناسی مسئول خانه قرآن وعترت