نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398

مدیران اسبق سرای محله شریف



- سال 1390 الی 1391: 

نام و نام خانوادگی: زهرا معصومی

تحصیلات: لیسانس


- سال 1391 الی 1392:

نام و نام خانوادگی: سیده مهرناز موسوی

تحصیلات: لیسانس


شهریور سال 1392:

نام و نام خانوادگی: آرش زهتاب

تحصیلات: لیسانس



مسئولین اسبق خانه های چهارده گانه و پرسنل اداری سرای محله


 

- خانه سلامت:

سال 1391 الی 1392 : سعید آقایی / لیسانس روانشناسی


- خانه پژوهش:

سال 1391 الی 1392 :  سمیرا حقانی / لیسانس


- خانه علم و زندگی:

سال 1391 الی 1392 : امین حاجی زاده / لیسانس حقوق