نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398
اسامی شهدای محله

ردیف نام و نام خانوادگی آدرس
۱ شهيد ناصر کیان پيشه شهرک دانشگاه شریف
۲ شهيد حسن مهدي شهرک دانشگاه شریف
۳ شهيد غضنفرصادقي شهرک دانشگاه شریف
۴ شهيد حاج عليرضا حسني شهرک دانشگاه شریف
۵ شهيد مجتبي حسن پور شهرک دانشگاه شریف
۶ شهيد حسن خاكزاد شهرک دانشگاه شریف
۷ شهيد سيداصغر اعتمادي شهرک دانشگاه شریف
۸ شهيدسيد محمد مسعود سخائي شهرک دانشگاه شریف
۹ شهيد هادي اعتقادي شهرک دانشگاه شریف
۱۰ شهيد ناصر باقري نيا شهرک دانشگاه شریف
۱۱ شهید عباس کرمی شهرک دانشگاه شریف
۱۲
شهيد سیدرضا میرمحمدعلی روستای وردیج
۱۳ شهيد سیدعلی میرمحمدعلی روستای وردیج
۱۴ شهيد محمدشاه قلی روستای وردیج
۱۵ شهيد سیدمحمدمیرجعفری روستای وردیج
۱۶ شهيد حسین جعفربیگ روستای وردیج
۱۷ شهيد محمدرضا حاجی بابا روستای وردیج
۱۸ شهید علی صالحی فرد روستای واریش
۱۹ شهید اکبر علی بابا روستای واریش
۲۰ شهیدمصطفی قلی روستای واریش
۲۱ شهیدمحمود علی محمدی روستای واریش