نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398

جشنواره حامی

حمایت اجتماعی مردم یار) مجموعه ای از سازوکارهایی است که با اتخاذ سیاست جامع محله گرایی و محله محوری وبا توجه به کوچکترین واحدهای اجرایی کلانشهر تهران سعی در پیمودن گامهای بلندی برای جلب مشارکتهای اجتماعی در چارچوب برنامه ها وطرح های عملیاتی حول محورهای کار آفرینی ،رفاه و خدمات اجتماعی و مشارکتهای مردمی دارد

مشارکت اجتماعی: فعالیتی است آگاهانه و داوطلبانه مردم یا گروه های اجتماعی در فراگردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  که شهروندان با توجه به سلیقه ، علاقه و نیازمندیهای جامعه که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد انجام می دهند و از انجام آن  به یک رضایت درونی می رسند .