نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398مجامع صنفی

ردیف نام نام مسئول/مدیر آدرس تلفن
۱ کانون بانوان شهرک شریف - -
۲ تولد دوباره وردیج -   انتهای بلوار اردستانی جاده وردیج

سایر مراکز دولتی

ردیف نام نام مسئول/مدیر آدرس تلفن
۱ اداره کل دامپزشکی ایران - بلوار پژوهش ۴۴۱۹۴۹۴۱۰
۲ موسسات تحقیقات جنگل و مراتع کشور ( باغ گیاهشناسی) - بلوار پژوهش ۴۴۱۹۵۹۰۱
۳ پژوهشگاه شیمی و پتروشیمی - بلوار پژوهش  ۴۴۵۸۰۱۰۰