نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398پمب بنزین و گازوئیل

ردیف نام نام مسئول آدرس
۱ بهــــران   - ضلع شمال بزرگراه تهران-کرج

پمپ گاز

ردیف نام نام مسئول آدرس
۱ فشار شکن گاز روبروی ساختمان شهرداری ناحیه ۳

سایر مراکز تأسیساتی شهری

ردیف نام نام مسئول آدرس
 ۱ تونل شهری خاکریز آب بلوار شهید اردستانی