نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398کتابخانه

ردیف; نام نام مدیر تاریخ احداث ظرفیت آدرس تلفن:
۱ کتابخانه سیدالشهدا خانم محمودی ۱۳۸۵ ۲۰۰
انتهاي همت غرب (خرازي) - بلوار شهيد اردستاني  - خ تهران-مسجد امام حسین(ع)
44990772